Izjava o varovanju osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju KULER d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje), ki vključujejo osebne podatke o strankah in drugih posameznikih, ki so obiskali naše spletno mesto ali izrazili željo po sodelovanju z posredovanim kontaktom (v nadaljevanju: kupec).

Podjetje in lastnik spletnega mesta je upravljavec osebnih podatkov kupcev. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podajamo druge informacije, ki bi vas lahko zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov navedenih na spletnem mestu.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 25. maja 2018.

Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

KATETE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO

Podjetje za namen poslovanja podjetja ter pridobivanje ustreznega „feedbacka“ uporablja sledeče podatke posameznika:
– IP naslov
– Piškotke (sejni piškotek in Google Analyitics)

V primeru posredovanega povpraševanja ali kontakta, pa pridobimo še sledeče podatke:
– Ime in Priimek
– E-naslov
– Telefonska številka

NAMEN OBDELOVANJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

  • Podjetje obdeluje vaše osebne podatke za:
  • Izvajanje pogodbenih odnosov kar vključuje vodenje in izvajanje naročil in pogodbenih aktivnosti, – trženjske aktivnosti kar vključuje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudb preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno.
  • trženjske aktivnosti kar vključuje oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno,
  • pošiljanje periodičnih novic preko elektronske pošte,
  • izvajanje raziskav in anket zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe,
  • izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanje in objavo podatkov o izžrebancih,
  • zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pridobljenih na strokovnih konferencah in promocijskih dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji drugih.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Podjetje hrani podatke o kupcih za obdobje, ki je potrebno, da bi dosegli določen poslovni namen in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo. V kolikor želite da se vaši podatki izbrišejo pred veljavnim rokom, lahko zahtevate izbris preko obrazca spodaj.

KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Podjetje osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:

– Zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih pod nadzorom našega podjetja (npr. vzdrževanje IT sistemov, administracija spletne strani, izvajanje elektronskega sporočanja …) in

– po potrebi državnim organom, na podlagi njihove utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

KAKO SO VAŠI OSEBNI PODATKI VAROVANI

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

KAKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov ali nam pišite na dpo@kuler.si.

ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV

Potem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov ali dpo@kuler.si.

KAKO VLOŽITI PRITOŽBO

Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo preko kontaktnih podatkov.

KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z NAMI?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na nas pisno na naslov podjetja, ali preko kontaktnih podatkov navedenih na spletni strani.

 

Informacije o osebnih podatkih in izbris
V skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov GDPR ima vsak uporabnik pravico, da kadarkoli zaprosi podjetje ali lastnika spletnega mesta da mu izroči vse osebne podatke o njem ki jih ima v svoji lasti, ali zahteva izbris vseh podatkov iz njegovih evidenc. Lastnik spletnega mesta je nato dolžan omenjene podatke izročiti ali na željo uporabnika izbrisati. Omenjeno ne velja za osebne podatke, ki jih mora podjetje v svojih arhivih hraniti do zakonsko določenega roka (izdani računi, poboti, sklenjene pogodbe,…)

Na nas se lahko obrnete na e@outnet.si ali dpo@kuler.si.